מפות תקן 413

מפות תקן 413 - גליון תיקון 5

להורדה דו"ח מפות תאוצה ספקטראלית לשימוש בת"י 413 גיליון תיקון 5
להורדה דף עזר לחישוב ספקטרום עפ"י מיקום האתר וסוג הקרקע - גליון תיקון 5 של ת"י 413
Bulletin 2009
מפת PGA לתקופת חזרה של 475 שנה
Bulletin 2009
מפת PGA לתקופת חזרה של 975 שנה
מפת PGA לתקופת חזרה של 2,475 שנה
Bulletin 2009
מפת S1 לתקופת חזרה של 475 שנה
Bulletin 2009
מפת S1 לתקופת חזרה של 975 שנה
מפת S1 לתקופת חזרה של 2,475 שנה